VACKER ARKITEKTUR VINNER I LÄNGDEN

Välkommen till Vackrare Arkitektur - ett mindre men mångsidig och kreativ arkitektfirma i Malmö. Vi anser, såsom namnet anger, att arkitektur ska vara vacker. Vår målsättning är att tillföra liv och själ till ert byggprojekt, så att huset får det där extra i fråga om charm och stil som står sig över tiden. Vi utför traditionella arkitekt-uppdrag, men erbjuder även våra kunder 3D-visualisering för att kunna ge en god föreställning om hur byggprojektet blir i verkligenheten innan det körs igång.

Fasadförädling och "ansiktslyftning": Vackrare Arkitektur har som specialitet att ge idéförslag (utifrån era eller våra idéer) på hur exteriören av den redan befintliga bostaden eller fastigheten kan göras mer attraktiv genom 3D-visulisering.

Vi vänder oss till villaägaren såväl BRF:er, ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter, mäklare m fl..

DET HÄR JOBBAR VI MED:

NY-, OM- OCH TILLBYGGNADER

Utför designarbeten inom alla former av byggstilar: modern/konventionell, funkis, internationell stil, kopior på äldre byggstilar, kulturbyggnader etc. Vad behöver du: utbyggnad av villan, altan, garage, Atterfallshus eller helt nytt drömhus?

Tar oss an uppdrag även med inriktning på kommersiella fastigheter, kontor, butiker, utställningsmontrar m m.

                                                                      ►Mer info

ANSIKTSLYFTNING AV FASADER

Att på förhand veta hur en exteriör kan komma att gestalta sig genom 3D-visualisering har flera användningsområden:
   - Ta reda på hur resultatet blir INNAN byggprojetet startas.
   - Få en föreställning om fastighetens verkliga potential, hur
     man kan ta fram det bästa ur huset.
   - Bra komplement för dem som arbetar med fastigheter och
     har behov av att visualisera hur en fastighet kan komma
     att se ut för potentiella kunder.                     ►Mer info

3D-VISUALISERING

Vi utför enkla eller fotorealistiska visualiseringar. Några exempel på tillämpningar:
  - Förstudie vid byggprojekt
  - Som bildmaterial vid utformning av säljprospekt
  - Komplement till bygglovshandlingar
  - Butiksinteriörer
  - Utställningsmontrar
  - Konstruktionsritningar                                    ►Mer info

ARKITEKTRITNINGAR/BYGGLOV

Vi utför fackmannamässiga bygglovsritningar till bra priser. Kan erbjuda kontrollansvarig och konstruktör genom vårt kontaktnät, samt pålitliga och bra byggföretag.
Hjälp vid kontakt med stadsbyggnadskontor.

Komplett uppsättning av bygglovsritningar omfattande: fasadritning, planritning, sektionsritning, situationsplan samt 3D-ritning med visualisering av exterör.      ►Mer info

VI STÖDER
ARKITEKTURUPPRORET