3D-VISUALISERING - ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

3D-visulisering har många användningsområden där endast fantasin sätter gränserna. Har du en konstruktionsidé så hjälper vi dig att göra den verklig i 3D.

Vi utför enkla eller fotorealistiska visualiseringar. 

Några exempel på tillämpningar:
  • Förstudie vid byggprojekt
  • Ny-. till- och ombyggnad
  • Komplement till bygglovshandlingar
  • Butiksinteriörer
  • Utställningsmontrar
  • Konstruktionsritningar
Illustrerad planritning
Planering av utställningsmonter

Fotorealistisk visualisering av renovering av trapphus

Tänkt renovering av byggbodar

Illustration av butik som underlag till hyreskontrakt i galleria.

Interörmiljöer